Tîm Rheoli

Donald Forrester

Cyfarwyddwr

Nina Maxwell

Dirprwy Gyfarwyddwr

Profile photo of Jonathan Scourfield - Deputy Director of CASCADE
Jonathan Scourfield

Dirprwy Gyfarwyddwr

Profile photo of David Wilkins - Assistant Director in CASCADE
Alyson Rees

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Sally Holland

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

David Wilkins

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Profile photo of Louise Roberts - Research Fellow
Louise Roberts

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Jo Parry

Rheolwr y Ganolfan

Profile Photo of David Westlake
David Westlake

Uwch Gymrawd Ymchwil

Profile photo of Martin Elliott - Research Associate in CASCADE
Martin Elliott

Uwch Gymrawd Ymchwil

Tîm Academaidd

Profile photo of Colette McAuley - Honorary Professor
Colette McAuley

Athro Ymchwil

Profile photo of Cindy Corliss - Research Associate in CASCADE
Cindy Corliss

Cydymaith Ymchwil

Profile photo of Clive Diaz - Research Associate in CASCADE
Clive Diaz

Cydymaith Ymchwil

Helen Hodges

Cydymaith Ymchwil

Jonathan Ablitt

Cydymaith Ymchwil

Lorna Stabler

Cydymaith Ymchwil

Nell Warner

Cydymaith Ymchwil

Profile photo of Sarah Thompson - Research Associate in CASCADE
Sarah Thompson

Cydymaith Ymchwil

Phil Smith

Cydymaith Ymchwil

Profile photo of Zoe Bezeczky - Research Assistant in CASCADE
Zoe Bezeczky

Cydymaith Ymchwil

Verity Bennett

Cydymaith Ymchwil

Dorottya Cserzo

Cydymaith Ymchwil

Lucy Sheehan​

Cydymaith Ymchwil

Yongchao Jing

Cydymaith Ymchwil

Harriet Lloyd

Cydymaith Ymchwil

Vibhor Mathur

Cydymaith Ymchwil

Lee Sobo-Allen

Cydymaith Ymchwil

Alankrita Singh

Cynorthwyydd Ymchwil

Samantha Fitz-Symonds

Cynorthwyydd Ymchwil

Profile photo of Louisa Roberts - CASCADE Research Administration Manager
Louisa Roberts

Cynorthwyydd Ymchwil

Fiona Long​

Cydymaith Ymchwil

Kar Man Au

Ymchwilydd Cymheiriaid

Tîm Gwasanaethau Proffesiynol

Jo Parry

Rheolwr y Ganolfan

Michelle Edwards

Rheolwr Gweinyddu Ymchwil

Sonia De Saxe

Swyddog Cyllid Ymchwil

Profile photo of Bev Jones - CASCADE Research Centre Administrator
Bev Jones

Gweinyddwr y Ganolfan Ymchwil

Ellen Jones

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Ymchwil

Rachael Vaughan

Rheolwr Ymgysylltu - Plant a Phobl Ifanc

Profile photo of Phil Lambert, CASCADE's Engagement Administration Officer.
Phil Lambert

Swyddog Gweinyddol Ymgysylltu

Elaine Speyer

Swyddog Ymgysylltu - Plant a Phobl Ifanc

Josie Keam

Swyddog Ymgysylltu - Plant a Phobl Ifanc

Profile photo of Dan Latham - CASCADE Publicity and Impact Officer
Dan Latham

Swyddog Cyhoeddusrwydd ac Ymgysylltu

Profile photo of Sian Lewis - CASCADE Communication and Events Support Officer
Sian Lewis

Swyddog Cefnogi Cyfathrebu a Digwyddiadau

Luke Furmage

Swyddogion Gwe a Digidol

Freya Elsy

Swyddogion Gwe a Digidol

Aelodau Cyswllt

Profile photo of Dawn Manay - Reader
Dawn Mannay

Athro - Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig

Profile photo of Andy Pithouse Emeritus - Professor
Andy Pithouse

Yr Athro Emeritws

Profile photo of Tom Slater - Lecturer
Tom Slater

Rheolwr Sicrhau Ansawdd Addysg - Gofal Cymdeithasol Cymru

Profile photo of Annie Williams - Research Fellow in CASCADE
Annie Williams

Cymrawd Ymchwil

Jen Lyttleton-Smith

Darlithydd mewn Addysg - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Becky Anthony

Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol – DECIPHer

Ceryl Davies

Darlithydd yn y Gwyddorau Iechyd (Gwaith Cymdeithasol) - Prifysgol Bangor

Julie Doughty

Uwch-ddarlithydd y Gyfraith

Sara Long

Cymrawd Ymchwil – DECIPHer

Dan Burrows

Uwch-ddarlithydd

Rhiannon Evans

Darllenydd

Abyd Quinn Aziz

Darllenydd

Sin Yi Cheung

Athro Cymdeithaseg

Profile photo of Hannah Bayfield - Research Associate in CASCADE
Hannah Bayfield

Swyddog Ymchwil - Llywodraeth Cymru

Heather Ottaway

Pennaeth Tystiolaeth ac Arloesedd yn CELCIS

Vicky Timperley

Cydymaith Ymchwil

Edward Janes

Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol