Yma fe welwch ein prosiectau ymchwil gweithredol cyfredol. rydym yn diweddaru ein prosiectau yn rheolaidd wrth i’r gwaith fynd rhagddo. Chwilio am rywbeth penodol neu dim ond pori, mae gennym rywbeth i chi.

Gellir dod o hyd i brosiectau gorffenedig yma hefyd

Ymchwil Sbotolau

Gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Action for Children

Gwerthusiad o Wasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Action for Children

cascadeChw 19, 20216 min read

Nod y gwerthusiad yw archwilio gweithrediad, darpariaeth ac effaith rhaglen arloesol Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar Troseddau Cyfundrefnol Difrifol, sy’n ceisio cyfeirio pobl ifanc i ffwrdd o fywyd o droseddu cyfundrefnol difrifol.  Arwain Mae Troseddau Difrifol a Chyfundrefnol yn cael mwy o…

Gwerthusiad o gynllun peilot y Llysoedd Teulu Cyffuriau ac Alcohol yng Nghymru

Gwerthusiad o gynllun peilot y Llysoedd Teulu Cyffuriau ac Alcohol yng Nghymru

cascadeAwst 15, 20223 min read

Nod y gwerthusiad dwy-flynedd hwn o’r Llys Teulu Cyffuriau ac Alcohol cyntaf yng Nghymru yw cefnogi’r gwaith o gyflwyno a datblygu Llysoedd Teulu Cyffuriau ac Alcohol yng Nghymru a galluogi gwerthusiad trylwyr ar raddfa fawr yn y dyfodol. Trosolwg Cafodd…

Family VOICE: Cynadledda grŵp teuluol i blant a theuluoedd

Family VOICE: Cynadledda grŵp teuluol i blant a theuluoedd

cascadeHyd 6, 20214 min read

Family group conferencing for children and families: Evaluation of implementation, context and effectiveness https://www.youtube.com/watch?v=aXR4yXlyUzA Arolwg Mae’r astudiaeth cynadledda grŵp teuluol i blant a theuluoedd (Family VOICE) yn archwilio ansawdd ac effeithiolrwydd cynadleddau grŵp teuluol. Fel rhan o’r astudiaeth, fe gynhaliodd…

Gwerthusiad Incwm Sylfaenol Cymru

Gwerthusiad Incwm Sylfaenol Cymru

Luke FurmageTach 24, 20225 min read

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle i’r rhai sy’n gadael gofal sy’n troi’n 18 oed rhwng Gorffennaf 2022 a Mehefin 2023 gymryd rhan mewn cynllun peilot incwm sylfaenol. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn derbyn £1,600 cyn treth y…

Y tu hwnt i wasanaethau gofal cymdeithasol plant

Mae’r detholiad hwn o ymchwil yn canolbwyntio ar feysydd y tu allan i wasanaethau gofal.

Plant mewn gofal, mabwysiadu ac ôl-ofal

Mae’r detholiad hwn o ymchwil yn canolbwyntio ar Blant mewn Gofal, Mabwysiadu ac ôl-ofal.

Gwerthusiadau o wasanaethau a datblygiadau arloesol

Mae’r detholiad hwn o ymchwil yn canolbwyntio ar werthuso gwasanaethau a’u gwella i bawb.

Prosiectau ymchwil wedi’u cwblhau

Ydych chi’n chwilio am brosiect blaenorol sydd wedi dod i ben? Gwiriwch ein tudalen prosiectau gorffenedig i ddod o hyd i’n prosiectau ymchwil sydd wedi gorffen.