Cenhadaeth CASCADE yw gwella lles, diogelwch a hawliau plant a’u teuluoedd. Rydym yn gwneud hyn drwy gynhyrchu gwybodaeth newydd am ofal cymdeithasol plant yn ogystal â rhannu gwybodaeth newydd a chyfredol mewn ffyrdd sy’n helpu gwasanaethau. Ein nodau, i ategu’r genhadaeth hon, yw:

  • Cynnal ymchwil ragorol
  • Cefnogi a datblygu pobl yn ystod eu gyrfaoedd, gan gynnwys arwain y genhedlaeth nesaf o arweinwyr ymchwil
  • Cynnwys y rhai sydd â phrofiad o dderbyn gwasanaethau ar draws ein gwaith mewn ffyrdd fydd yn cael effaith
  • Ymgysylltu â’r sector mewn ymdrechion parhaus ac ystyrlon i ddeall a defnyddio gwybodaeth ymchwil

Partneriaeth Seilwaith CASCADE

Mae ein harbenigedd yn dod â phartneriaeth eithriadol ynghyd. CASCADE yw’r brif ganolfan ar gyfer ymchwil werthusol ym maes gofal cymdeithasol plant yn y DU. Mae’n rhan o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol (SOCSI), canolfan ragoriaeth flaenllaw yn y gwyddorau cymdeithasol ac ymchwil addysg sydd ag arbenigedd penodol mewn dulliau meintiol. Mae’r Ganolfan Treialon Ymchwil (CTR) yn arweinydd cenedlaethol cydnabyddedig ar gyfer treialon a dulliau cysylltiedig. Roedd yr Ysgol Seicoleg yn 2il am ansawdd ymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf ac mae SAIL yn cynnig cysylltiadau data o’r radd flaenaf. Gyda’n gilydd credwn y gallwn greu newid sylweddol yn ansawdd ymchwil gofal cymdeithasol plant sydd heb ei hail yn y DU a sut caiff ei defnyddio. Yn benodol, gallwn gynnig treialon a gwerthusiadau o ansawdd uchel; cysylltu data er mwyn deall canlyniadau tymor hir, a chynnwys defnyddwyr gwasanaeth (ein cyhoedd) ym mhob rhan o’n hymchwil. Rydym am i’r tair elfen hyn ryngweithio â’i gilydd i gynhyrchu ymchwil heb ei hail.