Mae ein sesiynau briffio byr yn gyfle i rannu canfyddiadau allweddol o ymchwil i lywio polisïau ac ymarfer.

Ymddygiad Dieithrio Mewn Anghydfod Magu Plant ar ôl Gwahanu

Dr Julie Doughty, Dr Nina Maxwell a Dr Tom Slater


llun o dwylo pkentyn yn gwneud gwaith mathemateg ac yn dal pensil

Archwilio profiadau a dyheadau addysgol Plant a Phobl Ifanc sy’n derbyn Gofal (LACYP) yng Nghymru 

Dr Dawn Mannay, Dr Eleanor Staples, Dr Sophie Hallett, Dr Louise Roberts, Dr Alyson Rees, Dr Rhiannon Evans, Darren Andrews


Llun  o traeth gyda phobl Arno

Gwerthuso Gwasanaeth Canllawiau Rhyngweithio trwy Fideo Cyngor Cernyw

Dr Nina Maxwell, Dr Alyson Rees and Dr Anne Williams


Merch yn edrych ar yr mor a'i cefn i'r mor

Gwerthuso Gwasanaeth Reflect yng Ngwent 

Dr Louise Roberts, Dr Nina Maxwell, Claire Palmer a Rebecca Messenger


Rhiant yn bwydo ei babi

Cefnogi Teuluoedd mewn Angen: Astudiaeth Achos Ansoddol o’r Ymyrraeth Gofal Cymorth

Dr Louise Roberts


Thad a'i phlant. Mae'r plant yn chwarae gyda'i tegannau

Gweithio gyda’r Tadau Ynghylch Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd

Professor Jonathan Scourfield