Mae’r canlynol yn gyhoeddiadau cysylltu data.

Allnatt, G., Elliott, M., Cowley, L., Lee, A., North, L., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2023) Eglurhad o’r Data: Setiau Data y Plant sy’n Derbyn Gofal. Ar gael yn: https://adrwales.org/wp-content/uploads/2023/06/Data-Explained-CLA-datasets_final.pdf 
Allnatt, G., Elliott, M., Scourfield, J., Lee, A., Griffiths, L (2022) Use of Looked Administrative Children’s Social Care Data for Research: A scoping Review of Existing UK Studies British Journal of Social Work, 52(7), pp.3923-3944. doi: 10.1093/bjsw/bcac049  
Allnatt, G., Lee, A., Scourfield, J., Elliott, M., Broadhurst, K., and Griffiths, L., (2022) Data resource profile: children looked after administrative records in Wales, International Journal of Population Data Science, 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1752.   
Ford, D.V., Jones, K.H., Verplancke, J.P., Lyons, R.A., John, G., Brown, G., Brooks, C.J., Thompson, S., Bodger, O., Couch, T. ac Leake, K., 2009. Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw: adeiladu hunaniaeth genedlaethol ar gyfer ymchwil a gwerthuso e-iechyd. BMC health services research, 9, pp.1-12. doi:10.1186/1472-6963-9-157 
Jones, K.H., Ford, D.V., Ellwood-Thompson, S. and Lyons, R.A., 2016. The UK Secure eResearch Platform for public health research: a case study. The Lancet, 388, p.S62. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32298-X  
Lee, A., Elliott, M., Scourfield, J., Bedston., S, Broadhurst, K., Ford, D.V. and Griffiths, L. (2022) Data Resource: Children receiving care and support and children in need, administrative records in Wales.  International Journal of Population Data Science 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1694 
Lyons, R.A., Jones, K.H., John, G. et al. Cronfa Ddata Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw: cysylltu nifer o setiau data iechyd a gofal cymdeithasol. BMC Medical Informatics and Decision Making 9, 3 (2009). doi: 10.1186/1472-6947-9-3