Daw’r data hwn o ffurflen statudol a gyflwynir i Lywodraeth Cymru ym mis Mai ac ym mis Mehefin bob blwyddyn gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru. Mae’r ffurflen yn cynnwys data episodau ar lefel unigol a data demograffig ar gyfer pob plentyn sy’n derbyn gofal yn ystod y flwyddyn hyd at 31ain Mawrth.

Perchennog y DataLlywodraeth Cymru
Y data cynharafAdlewyrchu’r flwyddyn hyd at 31ain Mawrth 2003
Pa mor aml y bydd diweddariadauBlynyddol
Oedi yn argaeledd y diweddariadauTua 4 mis ar ôl i ffurflenni’r Awdurdodau Lleol gael eu cwblhau a’u gwirio

Meta-ddata

Catalog ADR y DUhttps://datacatalogue.adruk.org/browser/dataset?id=5462644471927188424&origin=3
Porth Data Iechydhttps://web.www.healthdatagateway.org/dataset/cfdafacb-48f0-4ad8-9f20-193a5eec2da4
Adnoddau DataAllnatt, G., Lee, A., Scourfield, J., Elliott, M., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2022) “Data resource profile: children looked after administrative records in Wales”, International Journal of Population Data Science, 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1752.
Mewnwelediad DataAllnatt, G., Elliott, M., Cowley, L., Lee, A., North, L., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2023) Eglurhad o’r Data: Setiau Data y Plant sy’n Derbyn Gofal. Ar gael yn: https://adrwales.org/wp-content/uploads/2023/06/Data-Explained-CLA-datasets_final.pd
Cyhoeddiadau defnyddiol ychwanegolAllnatt, G., Elliott, M., Scourfield, J., Lee, A., Griffiths, L (2022) Use of Looked Administrative Children’s Social Care Data for Research: Adolygiad cwmpasu o Existing UK Studies British Journal of Social Work 00, p.p. 1-22.

Gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol

Oherwydd y broses ddienw, nid yw’r holl feysydd data y cyfeirir atynt yng nghanllawiau’r awdurdod lleol ar gael i’w defnyddio gan ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae’r adnodd hwn yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer deall yr hyn a gesglir a’r fframwaith cyfreithiol sydd y tu ôl i rai o’r codau a ddefnyddir.

Gellir gweld data cyfun o 2003 ymlaen ar wefan Stats Cymru: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After.

Mae Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu crynodeb o’r data bob blwyddyn. Gellir dod o hyd i gopïau o’r crynodebau o 2017 ymlaen yma: https://www.llyw.cymru/plant-syn-derbyn-gofal-gan-awdurdodau-lleol?.