PhD

Arolwg

Astudiaeth PhD sy’n cael ei chynnal gan Bridget Handley ynghylch profiadau pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal, o lywio gwasanaethau iechyd meddwl. Nod yr astudiaeth yw archwilio’r bylchau yn narpariaeth y gwasanaethau, gweithio amlasiantaethol, asesu’r hyn sy’n gweithio’n dda, a nodi meysydd i’w gwella.

Gweithgareddau a Dulliau

Astudiaeth ansoddol yw hon, sy’n cyfweld pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol.

Canfyddiadau

Disgwylir i’r astudiaeth gael ei chwblhau ym mis Medi 2023


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddAlyson Rees

Staff Academaidd

Staff Academaidd Jen Lyttleton-Smith
Ymchwilydd PhDBridget Handley

Gwybodaeth Cysylltiedig

CyllidwyrWSSCR