PhD

Arolwg

Astudiaeth o brofiadau pobl ifanc â phrofiad o ofal o lywio gwasanaethau iechyd meddwl.

Gweithgareddau a Dulliau

Cyfweld â phobl ifanc â phrofiad o ofal, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol

Canfyddiadau

Dim Eto


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddAlyson Rees

Staff Academaidd

Staff Academaidd Jen Lyttleton-Smith

Gwybodaeth Cysylltiedig

CyllidwyrWSSCR