Rydym yn cydweithredu’n rheolaidd â chydweithwyr ar draws gwahanol ysgolion a chanolfannau ymchwil ar sesiynau briffio

Y gwasanaethau cymorth mabwysiadu a ddarperir yng Nghymru a’r profiad ohonynt: Safbwyntiau asiantaethau mabwysiadu a rhieni mabwysiadol.  

 Dr Heather Ottaway, Professor Sally Holland and Dr Nina Maxwell 


Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant:  Problemau ac Atebion o safbwynt pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol 

Dr Sophie Hallett


Llun o dwy llaw yn ysgwyd

Iechyd, ymddygiad iechyd a gwasanaethau hyrwyddo iechyd ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal: Safbwyntiau pobl ifanc a nyrsys plant sy’n derbyn gofal 

Sarah Morgan-Trimmer, Suzanne Spooner & Suzanne Audrey 


Personoli mewn gwaith cymdeithasol i blant: Astudiaeth ethnograffig o arfer yn Lloegr 

Dr Emilie Whitaker 


Looked after children, care leavers and risk of teenage conception;  Plant sy’n derbyn gofal, ymadawyr gofal a’r perygl o feichiogi yn yr arddegau; canfyddiadau o Gymru: Crynodeb o ymateb cenedlaethol  

Dr Marion Lyons, Zoe Couzens, Dr Noel Craine, Sarah Andrews, Rhiannon Whitaker 
Ar ran y grŵp gorchwyl a gorffen ar feichiogrwydd yn yr arddegau