Mae’r set ddata hon yn adrodd gwybodaeth am bob plentyn sy’n peidio â derbyn gofal mewn blwyddyn gasglu ar ôl rhoi gorchymyn mabwysiadu. Casglwyd y wybodaeth hon yn flaenorol fel rhan o’r ffurflen AD1 (plant a fabwysiadwyd) ond mae bellach yn rhan o’r ffurflen flynyddol Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal, a wnaed gan awdurdodau lleol Cymru.

Mae’n cynnwys dyddiadau allweddol (cyfnod gofal diweddaraf, penderfyniad, paru a lleoliad) ynghyd â data demograffig sylfaenol am y mabwysiadwr/mabwysiadwyr) e.e. rhif, rhywedd ac ethnigrwydd. Mae baner hefyd i ddynodi a gafodd y plentyn ei fabwysiadu gan eu cyn-ofalwyr maeth.

O fewn Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw, rhaid cysylltu’r set ddata hon â’r cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal (LACW) cynradd i gael nodweddion y plant (wythnos geni, rhywedd, ALF).

Perchennog y DataLlywodraeth Cymru
Y data cynharaf1af Ebrill 2002
Pa mor aml y bydd diweddariadauBlynyddol
Oedi yn argaeledd y diweddariadauTua 4 mis ar ôl i ffurflenni’r Awdurdodau Lleol gael eu cwblhau a’u gwirio

Meta-ddata

Catalog ADR y DUhttps://datacatalogue.adruk.org/browser/dataset?id=5462644471927188424&origin=3
Porth Data Iechydhttps://web.www.healthdatagateway.org/dataset/cfdafacb-48f0-4ad8-9f20-193a5eec2da4
Adnoddau DataAllnatt, G., Lee, A., Scourfield, J., Elliott, M., Broadhurst, K., ac Griffiths, L., (2022) “Data resource profile: children looked after administrative records in Wales”, International Journal of Population Data Science, 7(1). doi: 10.23889/ijpds.v7i1.1752.
Mewnwelediad DataAllnatt, G., Elliott, M., Cowley, L., Lee, A., North, L., Broadhurst, K., ac Griffiths, L. (2023) Eglurhad o’r Data: Setiau Data y Plant sy’n Derbyn Gofal. Ar gael yn https://adrwales.org/wp-content/uploads/2023/06/Data-Explained-CLA-datasets_final.pdf
Cyhoeddiadau defnyddiol ychwanegolAllnatt, G., Elliott, M., Scourfield, J., Lee, A., Griffiths, L (2022) Use of Looked Administrative Children’s Social Care Data for Research: Adolygiad cwmpasu o Existing UK Studies British Journal of Social Work 00, p.p. 1-22.

Gwybodaeth ddefnyddiol ychwanegol 

Oherwydd y broses ddienw, nid yw’r holl feysydd data y cyfeirir atynt yng nghanllawiau’r awdurdod lleol ar gael i’w defnyddio gan ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae’r adnodd hwn yn fan cychwyn defnyddiol ar gyfer deall yr hyn a gesglir a’r fframwaith cyfreithiol sydd y tu ôl i rai o’r codau a ddefnyddir.

Mae data cyfun sy’n mynd yn ôl i 2003 ar gael ar wefan Stats Cymru: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After/Adoptions

Mae rhywfaint o adrodd ar y data yn natganiad ystadegol blynyddol Llywodraeth Cymru am blant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol Cymru. Gellir dod o hyd i’r fersiwn ddiweddaraf yma: https://www.llyw.cymru/plant-syn-derbyn-gofal-gan-awdurdodau-lleol-ebrill-2021-i-fawrth-2022-html

Mae tua 250 – 400 o gofnodion y flwyddyn.