Nod y prosiect ymchwil yw gwerthuso’r cynllun peilot Camu i’r Adwy Cyn Camu Yn Ôl yng Nghymru. Mae’r cynllun eisoes wedi cael ei gynnal yng Ngogledd Iwerddon a chafodd ei groesawu.

Trosolwg

Yn lle symud plant a’u rhoi mewn gofal maeth, mae gofalwyr maeth arbenigol yn cefnogi’r teulu cyfan, rhieni a phlant i helpu i’w cadw gyda’i gilydd.

Gweithgareddau a Dulliau

Yn lle symud plant a’u rhoi mewn gofal maeth, mae gofalwyr maeth arbenigol yn cefnogi’r teulu cyfan, rhieni a phlant i helpu i’w cadw gyda’i gilydd.

Canfyddiadau

Mae’r prosiect hwn yn mynd rhagddo.

Step Up Step Down – The Fostering Network

Person Arweiniol

Prif YmchwilyddAlyson Rees

Academyddion ac Ymchwilwyr

Louise Roberts
Dawn Mannay
Rhiannon Evans
Louisa Roberts
Sylvia Stevenson
Ysgolion CysylltiedigN/A
Partneriaid cysylltiedigY Rhwydwaith Maethu
ArianwyrY Rhwydwaith Maethu
Cyhoeddiadau cysylltiedigN/A
Dolenni cysylltiedigN/A
Dogfennau cysylltiedigN/A

Cysylltwch

Athro Alyson Rees
ReesA1@cardiff.ac.uk