Arolwg

Pobl sy’n Cynnig Cymorth i Rieni (POPS) Mae’r prosiect hwn yn werthusiad o brosiect mentora cymheiriaid, sy’n cefnogi rhieni ag anawsterau cyffuriau ac alcohol, sy’n defnyddio gwasanaethau gwaith cymdeithasol. Bydd y gwerthusiad yn dechrau ym mis Hydref 2022. Mae cymeradwyaeth foesegol wedi’i rhoi.

Ariennir gan Wasanaethau Cymdeithasol Gogledd Cymru

Gweithgareddau/Dulliau

Bydd y prosiect yn cael ei werthuso trwy astudiaeth ansoddol, drawsadrannol, sy’n golygu cyfweld â rhieni, cyfoedion a staff y prosiect.

Canfyddiadau

Disgwylir cael adroddiad terfynol ynghylch y prosiect ym mis Hydref 2023, 12 mis ar ôl dechrau’r prosiect.


Person Arweiniol

Prif Ymchwilydd Alyson Rees

Staff Academaidd

Cyswllt YmchwilShane Powell

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion Cysylltiedig N/A
Partneriaid Cysylltiedig N/A
Cyllidwyr North Wales Social Services