Nod y prosiect yw lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal pan fydd mam yn mynd i’r carchar

Arolwg

Gwerthusiad o fod â gweithiwr cymdeithasol wedi’i leoli mewn dau garchar i fenywod yn cefnogi mamau – hynny yn (i) HMP Eastwood Park a (ii) HMP Send. Nod y prosiect yw cefnogi ymwneud mamau â’u plant, cadw llais mamau yn ganolog i’r broses o wneud penderfyniadau, cefnogi plant sy’n ymweld, a gwneud cynlluniau at pan fydd mamau’n cael eu rhyddhau.

Gweithgareddau/Dulliau

Byddwn yn cyfweld â – gweithwyr cymdeithasol, mamau sydd yn y carchar, mamau sy’n cael eu rhyddhau, gofalwyr a phlant. Byddwn yn arolygu ymarferwyr yn y gymuned a mamau sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Byddwn hefyd yn casglu data demograffig ynghylch mamau sy’n defnyddio’r gwasanaeth. Mae’r gwerthusiad yn cael ei gynnal tan 2024. Ym mlwyddyn 2 byddwn yn cyfweld â llywodraethwyr carchardai i weld pa mor sefydledig yw’r prosiect.

Canfyddiadau

Dim hyd yn hyn. Disgwylir yr adolygiad interim cyntaf yn ystod haf 2022.


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddAlyson Rees

Staff Academaidd

Staff Academaidd Zoe Bezeczky
Staff AcademaiddCharlotte Waits

Gwybodaeth Cysylltiedig

CyllidwyrPACT
Dogfennau Cysylltiedig Rees, A., Staples, E. and Maxwell, N. 2017. Evaluation of Visiting Mum Scheme: Final Report June 2017. Project Report. [Online]. Cardiff: CASCADE. Ar gael: http://orca.cf.ac.uk/112243/

Rees, A.et al. 2020. Visiting mum: children’s perspectives on a supported scheme when visiting their mother in prison. Child Care in Practice (10.1080/13575279.2020.1769025)