Nod y prosiect yw lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal pan fydd mam yn mynd i’r carchar

Arolwg

Gwerthusiad o gael gweithiwr cymdeithasol mewn dau garchar i fenywod – Eastwood Park a Send. 

Gweithgareddau/Dulliau

Cyfweld – gweithwyr cymdeithasol, menywod sy’n ofalwyr, plant, adolygu ffeiliau achos, datblygu model rhesymeg a phecyn cymorth.

Canfyddiadau

Dim Eto


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddAlyson Rees

Staff Academaidd

Staff Academaidd Zoe Bezeczky
Staff AcademaiddCharlotte Waits

Gwybodaeth Cysylltiedig

CyllidwyrPACT
Dogfennau Cysylltiedig Rees, A., Staples, E. and Maxwell, N. 2017. Evaluation of Visiting Mum Scheme: Final Report June 2017. Project Report. [Online]. Cardiff: CASCADE. Ar gael: http://orca.cf.ac.uk/112243/

Rees, A.et al. 2020. Visiting mum: children’s perspectives on a supported scheme when visiting their mother in prison. Child Care in Practice (10.1080/13575279.2020.1769025)