Gwerthusiad o gyfres o ddosbarthiadau meistr amlddisgyblaethol i weithwyr proffesiynol yn y tîm yng nghyd-destun y plentyn. Yn ogystal, mae’r rhaglen yn cynnwys datblygu rôl yr arloeswr gofal maeth. 

Arolwg

Mae’r prosiect bellach wedi cyrraedd hanner ffordd ac rydyn ni wedi cwblhau’r adroddiad interim. Mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol, yn enwedig gan fod yr hyfforddiant wedi symud ar-lein a’i fod yn llawer mwy hygyrch.

Gweithgareddau a Dulliau

Arolwg, cyfweliadau, arsylwadau a grŵp ffocws.

Canfyddiadau

Mae’r cynllun wedi cael croeso ac mae’r gofalwyr maeth yn teimlo’n fwy hyderus i eirioli ar ran y plant dan eu gofal.


Person Arweiniol  

Prif YmchwilyddDr Alyson Rees

Staff Academaidd

Myfyrwr PhDBridget Handley

Gwybodaeth Cysylltiedig

Partneriaid CysylltiedigThe Fostering Network
CyllidwyrThe Fostering Network
Dogfennau CysylltiedigAdroddiad Cyfamser