Deall sut mae plant sy’n derbyn gofal yn ymgysylltu ar-lein ac yn profi ffurfiau cymdeithasol a digidol o gyfryngau.

Arolwg

Y nod cyffredinol yw deall sut mae plant sy’n derbyn gofal yn ymgysylltu ar-lein a’u profiad o gyfryngau cymdeithasol a digidol.  

Gweithgareddau/Dulliau

Astudiaeth dulliau cymysg yw hon a fydd yn gyntaf yn cynnwys dadansoddi data Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN) sy’n canolbwyntio ar feysydd iechyd, lles, defnydd o gyfryngau cymdeithasol a seiberfwlio. Yn ail, bydd pobl ifanc sydd â phrofiad o ofal yn cael eu cyfweld am eu defnydd a’u profiadau ar-lein. 


Pobl sy’n cymryd rhan

Prof Ymchwilydd Dr Cindy Corliss

Staff Academaidd

Staff Academaidd Professor Katherine Shelton
Staff AcademaiddRebecca Anthony
Staff AcademaiddSophie Wood
Staff AcademaiddRachael Vaughan

Gwybodaeth Cysylltiedig

CyllidwyrYmchwil Iechyd a Gofal