Sut mae pobl ifanc mewn gofal yn cael cymorth i fyw gartref ar ôl troi’n 18 oed?

Arolwg

Adolygiad rhyngwladol o’r ddarpariaeth gofal ar gyfer pobl ifanc dros 18 oed sy’n gadael gofal y wladwriaeth. Bydd yn canolbwyntio’n benodol ar y cynllun Pan fydda i’n Barod yng Nghymru a darpariaethau tebyg o fewn a’r tu allan i’r DU. 

Bydd yr adolygiad hefyd yn archwilio’r broses o weithredu’r darpariaethau hyn a’r hyn sy’n hysbys am gyflwyno’r gwasanaethau a’u heffeithiolrwydd hyd yma.

Gweithgareddau a Dulliau

Adolygu a chymharu polisi. Adolygu llenyddiaeth, ac ymgynghori â rhanddeiliaid. 

Canfyddiadau

Ar ddod.


Person Arweiniol

Prif YmchwilyddLorna Stabler

Staff Academaidd

Cyswllt YmchwilLouise Roberts
DarllenyddAlyson Rees

Gwybodaeth Cysylltiedig

Ysgolion CysylltiedigYsgol y Gwyddorau Cymdeithasol
Partneriaid CysylltiedigVoices from Care Cymru
CyllidwyrVoices from Care Cymru
Dogfennau CysylltiedigWhen Im Ready policy review
When Im Ready policy review summary and reco