Camerâu’n Troi … Galluogi Cyfranogwyr Cynnwys y Cyhoedd yn Ddigidol

Fis diwethaf, cafodd ein tîm anhygoel o Rieni Cynnwys y Cyhoedd, yn rhan o Grŵp Cynghori ar Ymchwil i Rieni CASCADE,y cyfle i ddatblygu sgiliau digidol a allai gael eu defnyddio i gefnogi eu hymwneud â’r cylch ymchwil cyfan yn CASCADE. Gobeithio y gallai’r sgiliau hyn, yn y pen draw, alluogi’r grŵp i gyfrannu, gan gynnwys rhannu eu hymchwil a’u profiadau eu hunain. Gobeithio hefyd y bydd y sgiliau hyn yn eu helpu i ddatblygu eu diddordebau, eu gyrfaoedd a’u hyder. Read More

CAEL GWARED AR AMBELL UNIGOLYN NA DDYLENT FOD YN GWEITHIO YN Y SWYDD? BETH YW PWRPAS COFRESTRU GWEITHWYR PRESWYL YM MAES GOFAL PLANT YN EIN TYB NI?

Mae rhoi plant sy’n ‘derbyn gofal’ gan y wladwriaeth mewn lleoliad gofal preswyl yn aml yn cael ei ddisgrifio fel opsiwn ‘dewis olaf’, er ei fod yn ddewis cadarnhaol a phriodol ar gyfer rhai pobl ifanc.  Ledled y DU, mae 16% o blant sy’n derbyn gofal yn Lloegr yn byw mewn lleoliadau preswyl, 10% yw’r… Read More

Ysgoloriaethau doethurol wedi’u hariannu’n llawn

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ac Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, gyda chefnogaeth Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTP Cymru) y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), yn gwahodd ceisiadau am astudiaethau PhD gyda’r posibilrwydd o ennill un o   Ysgoloriaethau DTP yr ESRC sydd wedi’i hariannu’n llawn, i ddechrau ym mis Hydref 2022 ym maes gwaith cymdeithasol a… Read More

Mae CASCADE Talks bellach ar gael ar eich hoff wasanaeth Podlediadau!

Mae Cascade yn falch iawn o gyhoeddi bod ein podlediad ‘Cascade Talks’ bellach ar gael i’r cyhoedd ar wasanaethau ffrydio. Mae CASCADE Talks ar gael ar Apple Podcasts, Spotify ac Amazon Music. Mae ein podlediadau yn cynnwys amrywiaeth o sgyrsiau gydag ymarferwyr y diwydiant sy’n siarad am eu taith at waith cymdeithasol, y materion y… Read More