Prosiect CASCADE yn amlygu’r canlyniadau i bobl ifanc sydd mewn perygl o gamfanteisio’n rhywiol ar blant

Heddiw, rhyddhawyd canfyddiadau’r prosiect ‘Cadw’n Ddiogel’, dan arweiniad Dr Sophie Hallett. Dadansoddodd y prosiect ganlyniadau gwaith gyda phobl ifanc y camfanteisiwyd arnynt yn rhywiol yng Nghymru. Cafodd 205 o ffeiliau achos plant a phobl ifanc yn eu harddegau, rhwng 9 a 18 oed, eu dadansoddi a’u holrhain dros gyfnod o 10 mlynedd. Datgelodd y canfyddiadau… Read More