Mae Dr Alyson Rees ynghyd ag academydd o’r Ysgol Gwaith Cymdeithasol ac academydd o Brifysgol Bryste, Dr Victoria Sharley wedi’u comisiynu gan Coram BAAF i ysgrifennu llyfr ar esgeuluso plant ar gyfer ymarferwyr gwaith cymdeithasol a gofal cymdeithasol gan gynnwys gofalwyr maeth. Bydd y llyfr yn helpu i lywio ymarfer ym maes gofal cymdeithasol. Disgwylir y caiff y llyfr ei gwblhau erbyn diwedd 2021.