Meddyliau a erthyglau CASCADE yn perthyn i Gofal Cymdeithasol ac ymchwil Gofal Cymdeithasol 

  • Newid Cynadleddau Gwarchod Plant am Gynadleddau Grŵp Teuluol

    Dros y ddau ddegawd diwethaf yn y DU ac mewn mannau eraill, mae pwysigrwydd cynnwys plant, pobl ifanc a rhieni yn y broses o wneud penderfyniadau gwaith cymdeithasol wedi’i gydnabod yn gynyddol. O gael eu galluogi a’u cefnogi i gymryd rhan, gall plant, pobl ifanc a rhieni chwarae rhan hanfodol wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.… Read More