Meddyliau a erthyglau CASCADE yn perthyn i Gofal Cymdeithasol ac ymchwil Gofal Cymdeithasol 

  • Pam nad yw mwy o bobl ifanc â phrofiad o ofal yn mynd i’r brifysgol?

    Gall prifysgol fod yn un o’r adegau mwyaf cyffrous ym mywyd pobl ifanc; mae’n gyfle iddynt astudio rhywbeth y mae ganddyn nhw wir ddiddordeb ynddo, cwrdd â phobl newydd, cael profiadau newydd a bod âl lle i gymryd y camau cyntaf hynny fel oedolyn annibynnol yn y byd. Gyda hyn i gyd ar gael, pam… Read More

  • Newid Cynadleddau Gwarchod Plant am Gynadleddau Grŵp Teuluol

    Dros y ddau ddegawd diwethaf yn y DU ac mewn mannau eraill, mae pwysigrwydd cynnwys plant, pobl ifanc a rhieni yn y broses o wneud penderfyniadau gwaith cymdeithasol wedi’i gydnabod yn gynyddol. O gael eu galluogi a’u cefnogi i gymryd rhan, gall plant, pobl ifanc a rhieni chwarae rhan hanfodol wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau.… Read More