CASCADE yn lansio adroddiad Reframing Childhood yr Academi Brydeinig

Ar 6 Hydref bu’r Athro Sally Holland yn cadeirio ac yn cynnal achlysur i lansio adroddiad terfynol Rhaglen Polisi Plentyndod yr Academi Brydeinig yn adeilad Spark|Sbarc. Roedd y rhaglen wedi canfod gwahaniaethau sylweddol ar draws gwledydd y DU o ran sut mae llywodraethau’n deall plentyndod ac yn datblygu polisïau. Mae’r ffyrdd o roi hawliau plant… Read More

Adroddiad Newydd – Galw am gyflwyno a datblygu gwasanaeth cymorth i deuluoedd cyn-filwyr ledled Cymru

Mae ein hadroddiad newydd yn gwerthuso Gwasanaeth Dulliau Adferol i Gyn-filwyr a’u Teuluoedd (RAVFS). Mae’r gwasanaeth hwn, a ddarperir gan TGP Cymru, yn ddull newydd sy’n hwyluso ymyriadau teulu cyfan i gyn-filwyr a’u teuluoedd. Mae gwerthusiad cynnar wedi dangos y gall RAVFS helpu i wella’r berthynas rhwng cyn-filwyr sy’n byw gydag anhwylder iechyd meddwl sy’n… Read More