10 Mlynedd o Leisiau CASCADE

Ysgrifennwyd gan Rachael Vaughan Mae’r flwyddyn hon yn ben-blwydd 10 mlynedd canolfan ymchwil CASCADE, ond mae hefyd yn 10fed pen-blwydd Grŵp Cynghori Ymchwil Pobl Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal Lleisiau CASCADE. A dweud y gwir, rydw i wedi cael gwybodaeth ddibynadwy (gan y rhai a oedd yno) fod grŵp pobl ifanc wedi’i sefydlu cyn… Read More

Dysgu gan rieni am anghydraddoldeb ethnig a chrefyddol mewn gwasanaethau cymdeithasol

Ysgrifenwyd gan Elaine Speyer  Rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda grŵp o rieni, gyda chefnogaeth gan EYST, yn rhan o brosiect ymchwil sy’n edrych ar anghydraddoldeb ethnig a chrefyddol mewn gwasanaethau cymdeithasol i blant a theuluoedd.  Sefydlwyd y grŵp i gynghori ar y prosiect ymchwil, er mwyn sicrhau ei fod yn berthnasol ac yn… Read More

Cyngor, cymorth a herio: Cyd-gynhyrchu yn y Gwerthusiad o Gynllun Peilot Incwm Sylfaenol Cymru i Bobl sy’n gadael gofal 

Ysgrifenwyd gan Yr Athro Sally Holland  Mae CASCADE yn arwain gwerthusiad cymhleth ac o bwys o gynllun peilot cyffrous yng Nghymru. Ynghlwm wrth y cynllun peilot hwn y mae mwy na 600 o bobl 18 oed sy’n gadael gofal yng Nghymru. Maen nhw’n derbyn incwm sylfaenol sy’n cyfateb i’r cyflog byw, a hynny am gyfnod… Read More

LLEISIAU’R GANOLFAN YMCHWIL A DATBLYGU GOFAL CYMDEITHASOL PLANT (CASCADE) – Mawrth 23 

Gan Josie Keam Mae’r blog hwn yn grynodeb o sesiwn ddiweddaraf y Grŵp Cynghori Pobl Ifanc Lleisiau CASCADE a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2024.   Yn ystod ail wythnos fy rôl newydd yn Weithiwr Cynnwys Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd, cynlluniodd ac arweiniodd Rachel a finnau sesiwn Lleisiau CASCADE Mis Mawrth gyda’r bobl ifanc sy’n gweithio… Read More