Ymchwil

Prosiectau Ymchwil Presennol CASCADE

Deall sut mae gweithredu polisi gofal cymdeithasol i blant yng Nghymru

Astudiaeth o weithredu’r canllawiau newydd ar gamfanteisio’n rhywiol ar blant yng Nghymru Arolwg Diben canolog yr astudiaeth yw dod i ddeall sut mae gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol allweddol yn deall ac yn gweithredu’r canllawiau newydd am gam-fanteisio ar blant yn rhywiol gan Lywodraeth Cymru.   Hyd yma nid oes unrhyw waith ymchwil wedi’i gynnal yng… Read More